Montering av Rogalandsbunad.

Montering av Rogalandsbunad.

Uten skjorte.

 Kr. 10.000 + mva. 2.500,-  = Kr. 12.500,-